Album ảnh

Chúng nó là gì mà đòi lãnh đạo đất nước Việt Nam?

Trên mạng đang sôi nổi về vấn đề Hội Nghị Thành Đô năm 1990 và cái thư kiến nghị gì đó của 61 vị lão thành là đảng viên ĐCS VN yêu cầu ĐCS từ bỏ hệ tư tưởng Mác leenin, từ bỏ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam! Đòi thực hiện quy chế dân chủ, chế độ dân chủ tự trị,..,\ thế nên em xin phép góp vài lời như sau:

1. Về Hội Nghị Thành Đô năm 1990

Về nội dung Hội Nghị Thành Đô, đến tận bây giờ mặc dù các trang mạng trái chiều đang râm ran đánh lừa dư luận rằng Đảng cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu Cộng. Nhưng vẫn chưa có bất cứ một thông tin phản hồi nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình cũng chưa thấy có phản hồi gì về vấn đề này thế nên sự việc tạm thời chẳng đang quan tâm cho lắm vì chẳng ai cần quan tâm đến sự kiện này, và hơn nữa đã quá rõ mặt những kẻ chuyên bịa đặt và xuyên tạc thế nên nghe lời chúng nó chỉ có nước về “bán thóc giống mà ăn”. Hơn nữa nội dung của Hội nghị Thành Đô nằm trong danh mục tài liệu thuộc bí mật Nhà nước. Mà đã là bí mật nhà nước thì cũng không ai có khả năng biết được nội dung của nó là gì? Nếu sự việc vu cáo trên là có thật thì nhà cầm quyền Trung Quốc chắc sẽ nhân cơ hội này để công bố cho thiên hạ biết, hòng phá hoại nền chính trị Việt Nam, thế nhưng phía Trung Quốc cũng không quan tâm, thế nên chẳng có gì mờ ám trong chuyện này. Hơn nữa chẳng có lý do gì để Nhà nước Việt Nam phải công bố cho những nhơn sĩ trí thức thuộc thế lực những kẻ buôn dân chủ và kinh doanh dân chủ được biết.  Đối với các nhà rân chủ và các nhà ‘buôn gió” hiện nay đang lợi dụng sự kiện này để “xuyên tạc và bịa đặt những nội dung thuộc Hội nghị Thành Đô năm 1990 nhằm mục đích đòi đa nguyên, đa đảng và lật đổ vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” thì xưa nay chúng vẫn làm thế, đây là mục tiêu tối thượng của những kẻ làm tay sai cho “Cờ vàng” VNCH.

Hình ảnh được cho là của Hội Nghị Thành Đô năm 1990

Riêng về nội dung xuyên tạc nội dung của Hội nghị Thành Đô mà các thế lực dân chủ tập trung khai thác thời gian gần đây, Trần ái Quốc tôi xin có vài ý kiến như sau:

Thứ nhất, xin mạn phép các nhà rân chủ khẳng định rằng không bàn thêm về nội dung của Hội nghị Thành Đô, bởi xin khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ năng lực và tư cách để lãnh đạo dân tộc Việt Nam xây dựng một đất nước độc lập, giàu mạnh, thế nên không việc gì phải đi ký kết cái “hợp đồng” rằng sẽ Gia nhập Cộng đồng các dân tộc Trung Hoa vào năm 2020, cái đất nước luôn là bại tướng của Việt Nam trong quá khứ. Lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá khứ đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh với phong kiến phương Bắc và chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự bành trướng của phong kiến phương Bắc, luôn đấu tranh để giành được quyền tự chủ, quyền độc lập, thế nên Việt Nam đã trải qua 2 cuộc trường chinh vĩ đại, đánh bại hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đập tan bọn xâm lược phương Bắc bành trướng trong cuộc chiến năm 1979,.. với sức mạnh của lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc như thế ngay đến người dân thường cũng không chịu chấp nhận gia nhập Trung Quốc, huống hồ các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam những trí tuệ mẫn tiệp một đất nước yêu chuộng hòa bình và giàu lòng tự hào dân tộc.

Thứ hai, qua sự kiện giàn khoan HD981 các nhà lãnh đạo Việt Nam đã không ngại có những khẳng định mạnh mẽ và chỉ trích vào sự bành trướng của Tập Cận Bình, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định “không thể hy sinh chủ quyền dân tộc để đổi lấy tình hữu nghị viễn vông”. tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam cũng đã thể hiện rất rõ. Nếu xác định đến năm 2020 gia nhập Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa thì cứ để cho Trung Quốc tự do muốn làm gì thì làm, việc gì phải phản đối cái đường lưỡi bò, việc gì phải đòi kiện Trung Quốc ra Toàn Trọng tài quốc tế, việc gì Trung Quốc phải rút giàn khoan trước áp lực của Việt Nam và quốc tế?

Thứ ba, lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam không cho phép bất cứ ai cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu, chứ đừng nói đến việc gia nhập để làm một xứ tự trị của Tàu như thời phong kiến khi Trung Quốc đã cố gắng hết sức, bằng mọi phương pháp nhưng không thực hiện nổi. Cho nên cái viễn cảnh này chỉ do lũ rân chủ tự dựng ra,ảo tưởng mà ra, thế nên xin phép dừng chuyện này ở đây.

2. Về Bản thư ngỏ của 61 cựu đảng viên CS

Việc 61 lão làng đưa ra bản yêu sách thư ngỏ với những lời lẽ tâm huyết như đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ quyền lãnh đạo cách mạng của mình, đòi từ bỏ định hướng XHCN,… Nhưng thử hỏi các nhơn sĩ kia rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không lãnh đạo dân tộc Việt Nam nữa thì ai đủ tư thay thế Đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam đây? Chẳng nhẽ lấy cái đảng âm phủ của Lê Hiếu Đằng ở dưới suối vàng lên thay thế? Hay dùng cái đảng mất dậy của bọn cờ vàng dân chủ ở Cali đưa về? Hay là đưa lũ tâm thần chính trị Việt Tân về thay Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo? xin hỏi vị rằng, các vị có đủ thông minh để hiểu được rằng các Đảng chính trị kia có vai trò, vị trí, công lao gì đối với dân tộc Việt Nam, các lãnh tụ các đảng kia có tài năng gì, có đạo đức gì mà đòi lãnh đạo cả một dân tộc anh hùng luôn theo Đảng, tin Đảng CS bởi nhờ Đảng mới có được ngày hôm nay?

Đọc những dòng của 61 cựu đảng viên CS viết mà thấy chua xót cho nhãn quan chính trị của những người thuộc vào hạng cần được tôn trọng trong xã hội. Nhưng thôi, khi cảm thấy không có việc gì để làm nữa thì “trẻ không xông pha, già mất nết” cũng là chuyện thường tình. Hỡi 61 vị nhơn sĩ, trí thức các vị nghĩ gì khi viết rằng “Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh“. Nếu đường lối của Đảng CSVN là sai lầm, thế thì tại sao dân tộc, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, cường thịnh, hội nhập ngày càng sâu rộng nền kinh tế quốc tế, trở thành một quốc gia đáng ngưỡng mộ về sự ổn định chính trị và sự cần cù, sáng tạo, ham học hỏi??? Nếu đường lối của Đảng sai lầm thì làm sao quý vị được sống, được học tập, được cống hiến đến ngày hôm nay để rồi sướng quá sinh ra đổ đốn và nảy sinh những tư tưởng phản động? Các vị nghĩ gì mà đòi Đảng CSVN phải thay đổi cương lĩnh, từ bỏ chủ nghĩa xã hội? Cái chế độ dân chủ ôn hòa của quý vị là cái “khỉ gió” gì chính các vị cũng chưa mường tượng được sau mà dám đòi hỏi này nọ? Và với chút lực tàn cuối cùng của cuộc đời liệu các vị có đủ trí tuệ và tài năng để làm nên cuộc chuyển biến về thể chế chính trị như các vị mơ tưởng hay không? Các vị đã tự bôi xấu mặt mình, cũng như đưa mặt mình cho lũ bại não dân chủ bôi gio, trát trấu vào mặt. Thật đáng buồn cho những kẻ tự xưng là trí thức mà ấu trĩ và ngu muội, già rồi mà con để trẻ con nói xúi làm bậy, đúng là càng già càng lú lẫn. Đáng buồn, đáng buồn.

Trần ái Quốc

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s