Bộ sưu tập

Những bằng chứng lịch sử khẳng định Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam!

This gallery contains 4 photos.

Do hoàn cảnh đất nước thường xuyên có chiến tranh, nên tài liệu lịch sử của Việt Nam đã bị tàn phá hoặc thất lạc rất nhiều. Về việc tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam  và Trung Quốc đã … Tiếp tục đọc

Bình chọn