Bộ sưu tập

Kiến nghị có chế tài xử lý với khách du lịch Trung Quốc gây rối tại Việt Nam!

This gallery contains 1 photo.

Trung Quốc, đất nước hơn 1 tỷ dân với nhiều vấn nạn phát sinh đang trở thành vấn đề nhức nhối không chỉ với chính phủ Trung Quốc và còn đối với nhân dân thế giới. Bởi tiếp tay cho … Tiếp tục đọc

Bình chọn