Album ảnh

Khủng hoảng chính trị tại Venezuela và miệng lưỡi của đám mồm loe mỉa mai Việt Nam!!!

This gallery contains 1 photo.

Đầu tiên, xin dành tặng cho đám rận bại não và những con cẩu ngu học nào đó những phát chửi xuyên thấu khi chúng dám đứng trước Lăng Bác Hồ loe bộ nhai vốn đã vẩu ra gào lên … Tiếp tục đọc

Đánh giá: