Album ảnh

Đôi dòng gửi Rận chủ Việt về những trò bi hài ngày giáng sinh!

This gallery contains 1 photo.

Lâu không thấy chú Nguyễn Lân Thắng, gã tâm thần chính trị Lê Thăng Long, gã tiến sĩ ca trù rỏm Xuân Diện mặt thớt và ông tổng thống tương lai của Quốc gia Việt Nam Lê Công Định đăng … Tiếp tục đọc

Đánh giá: