Album ảnh

Rận lại xuyên tạc táo tợn sự thật về Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám!

This gallery contains 1 photo.

Suốt hơn 40 năm tiến hành các hoạt động xuyên tạc, phá hoại, khủng bố, tiếp tay khủng bố nhằm thực hiện phá hoại chính sách hòa hợp dân tộc và phát triển đất nước theo định hướng XHCN ở … Tiếp tục đọc

Đánh giá:

Album ảnh

Mọi sự xuyên tạc về Cách mạng Tháng Tám đều trở nên lố bịch!

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc. Thế … Tiếp tục đọc

Đánh giá:

Album ảnh

Cách mạng tháng Tám thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

This gallery contains 1 photo.

Tháng 8 năm 1945, cuốc chiến tranh thế giới đi vào giai đoạn kết thúc. Sau khi tiêu diệt phát xít Đức tại sào huyệt của chúng, Liên Xô quay sang tấn công tên phát xít phương đông là Nhật … Tiếp tục đọc

Đánh giá: