Bộ sưu tập

Chuyện anh Hải dọn dẹp vỉa hè ở quận 1 và lũ thối mồm!

This gallery contains 1 photo.

Chuyện anh Hải bạn tôi làm phó chủ tịch Quận 1 đang dọn dẹp vỉa hè ở Trung tâm Quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh nhằm đòi lại đường thông, hè thoáng cho hòn ngọc Viễn Đông đang … Tiếp tục đọc

Bình chọn