Album ảnh

Tấm gương dũng cảm của Trung úy Lê Văn Tuấn khi đấu tranh với tội phạm gieo rắc cái chết trắng!

This gallery contains 1 photo.

Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ là một hình ảnh thân thuộc đối với mỗi người dân trên đất nước Việt Nam. Để giữ gìn bình yên cho cuộc … Tiếp tục đọc

Đánh giá: