Album ảnh

Thiến sinh học!!!

This gallery contains 2 photos.

Mới chỉ là đem ra bàn thảo thôi, nhưng cũng là một đề xuất đáng suy nghĩ! Xoay quanh cuộc họp tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tiến hành hôm 3/4, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng … Tiếp tục đọc

Đánh giá: