Bộ sưu tập

Facebooker Nguyễn Liên – lời xin lỗi muộn màng!

This gallery contains 1 photo.

Sau khi Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có ý kiến chỉ đạo các cơ quan truyền thông tỉnh Đắk Lắk vào cuộc tìm hiểu thông tin facebooker Nguyễn Liên tung ảnh nóng có nội dung cho rằng các quan chức … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Bộ sưu tập

Bôi nhọ giáo viên, hành vi của những kẻ bất lương!

This gallery contains 1 photo.

Giữ muôn nghề có một nghề cao quý, Có một nghề bụi phấn rơi rơi! Phàm là con người, ai cũng phải trải qua quá trình giáo dục để hướng nghiệp và trưởng thành. Và từ đó, ai cũng có … Tiếp tục đọc

Bình chọn