Bộ sưu tập

Chuyện bi hài đám rận facebooker đòi trả tự do vô điều kiện cho Trần Thị Nga!

This gallery contains 2 photos.

Mới đây trang danlambao đã liệt kê được gần 429 facebooker có những tên tuổi như Nguyễn Tường Thụy, Trịnh Bá Phương, Maria Minh Hanh (Đỗ Thị Minh Hạnh),..đòi nhà cầm quyền cộng sản trả tự do vô điều kiện cho … Tiếp tục đọc

Bình chọn