Bộ sưu tập

Linh mục Phan Khánh Dư quản xứ Dũ Yên – một kẻ thiếu nhân cách và đạo đức!

This gallery contains 3 photos.

Linh mục Phan Khánh Dư quản xứ giáo xứ Dũ Yên là người đứng đầu giáo phận, thực hiện mục vụ do giáo phận Vinh phân công. Tuy nhiên, linh mục Phan Khánh Dư không thực hiện mục vụ của … Tiếp tục đọc

Bình chọn