Album ảnh

Chuyện bị hài về cách giật tít của báo mạng hiện nay!

This gallery contains 1 photo.

Ngày… Sáng nay lên tòa soạn đưa cho lão trưởng ban bài viết “Báo động tình trạng ly hôn của phụ nữ nông thôn”. Chưa kịp xem nội dung, lão trợn mắt nói “Đặt cái tít như này đéo đứa … Tiếp tục đọc

Đánh giá: