Album ảnh

Chuyện khoe “cơ bắp” của Triều Tiên và miệng lưỡi đám mồm loe

This gallery contains 1 photo.

Chả có quốc gia nào lấy làm sung sướng khi phải dành phần lớn Ngân Sách cho quốc phòng vì SINH TỒN Chả có dân tộc nào lấy làm hạnh phúc khi sống trong tâm thế thời chiến đến hàng … Tiếp tục đọc

Đánh giá: