Bộ sưu tập

Đôi điều về lá đơn mạo danh thượng tướng Nguyễn Thế Trị giửi cho Bộ Chính trị!

This gallery contains 1 photo.

Mây hôm nay trên mạng xã hội đang lan truyền lá đơn được cho là của Thượng tướng Nguyễn Thế Trị gửi  Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị có nội dung tố cáo Đại … Tiếp tục đọc

Bình chọn