Bộ sưu tập

Human Rights Watch yêu cầu trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Già?

This gallery contains 1 photo.

Nguyễn Ngọc Già là một gã bồi bút chuyên chém gió trên trang danlambao, mặc dù được giới rận chủ ca ngợi là một kẻ thâm thúy, có chiều sâu, nhưng đọc những bài viết của Nguyễn Ngọc Già, tên … Tiếp tục đọc

Bình chọn