Bộ sưu tập

Vĩnh biệt chủ tịch Fidel Castro, người bạn vĩ đại của nhân dân Việt Nam!

This gallery contains 1 photo.

Như vậy, chủ tịch CuBa Fidel Castro, nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất của nhân dân Cu Ba và khu vực châu Mỹ latinh đã qua đời ở tuổi 90. Chủ tịch ra đi trong niềm tiếc thương vô … Tiếp tục đọc

Bình chọn