Album ảnh

Thêm một trò vu cáo láo của Lao động Việt!

This gallery contains 1 photo.

Xoay quanh câu chuyện 3000 công nhân công ty Matrix Vinh đình công đòi quyền lợi chính đáng. Những kẻ cầm đầu của lao động Việt đã xuyên tạc bịa đặt về việc ngày 5/10/2016, an ninh, công an đã … Tiếp tục đọc

Đánh giá:

Album ảnh

Đôi dòng về thông cáo báo chí của tổ quạ Lao động Việt!

This gallery contains 2 photos.

LBBT: Vào 17 tháng 1 năm 2014, tổ chức Liên đoàn Lao động Việt Tự do viết tắt là Lao Động Việt được một số đối tượng hoạt động dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam thành lập tại … Tiếp tục đọc

Đánh giá: