Bộ sưu tập

Sự mất dạy của rận Trần Thảo (danlambao)

This gallery contains 1 photo.

Về bài viết của Trần Thảo đăng trên danlambao lão xin có đôi lời như sau: Bài viết của Trần Thảo đăng trên danlambao Thứ nhất, Trần Thảo xứng đáng được khen tặng là kẻ óc đầy củ đậu và … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Bộ sưu tập

Đôi dòng về kẻ bất lương Đặng Hữu Nam thuê taxi đi kiện formosa!

This gallery contains 1 photo.

Chuyện ông linh mục Đặng Hữu Nam mang theo 506 đơn kiện đã bị trả, 506 đơn khiếu nại đơn quyết định trả đơn của tòa án và 100 bộ đơn mới mà ngư dân mới làm thuê xe taxi … Tiếp tục đọc

Bình chọn