Bộ sưu tập

LS Trần Thu Nam, một kẻ cuồng tư bản đến bệnh hoạn!

This gallery contains 1 photo.

Bản thân xã hội nào cũng có tính chất 2 mặt, và xã hội tư bản cũng thế, ngoài vấn đề bóc lột (tất nhiên ngày nay đã tinh vi hơn rất nhiều) đã quá rõ ràng, thì anh tư … Tiếp tục đọc

Bình chọn