Bộ sưu tập

Thêm một trò hề rẻ tiền bôi nhọ ông Nguyễn Xuân Phúc và Trương Tấn Sang!

This gallery contains 1 photo.

Xứ Annam ta đa phần toàn người tử tế, nhưng bên đó vẫn còn tồn tại những thể loại mất nết, mất dạy không thể chấp nhận nổi. Trong những thành phần cặn bã của xã hội đó có đám … Tiếp tục đọc

Bình chọn