Bộ sưu tập

Bôi nhọ giáo viên, hành vi của những kẻ bất lương!

This gallery contains 1 photo.

Giữ muôn nghề có một nghề cao quý, Có một nghề bụi phấn rơi rơi! Phàm là con người, ai cũng phải trải qua quá trình giáo dục để hướng nghiệp và trưởng thành. Và từ đó, ai cũng có … Tiếp tục đọc

Bình chọn