Bộ sưu tập

Thụy điên “Nguyễn Tường Thụy” và phát kiến không có gì mới!

This gallery contains 1 photo.

Thụy điên ở đây không ai khác chính là gã dâm dê đê tiện Nguyễn Tường Thụy, một nhà dân chủ kiêm dân chủ khi biến tất cả những nữ lưu dân chủ trở thành tình hờ của hắn. Mới … Tiếp tục đọc

Bình chọn