Bộ sưu tập

Âm nhạc của cờ vàng Hải Ngoại có gì hay?

This gallery contains 1 photo.

Nhân chuyện gã Vũ Đông Hà viết bài “Âm nhạc miền Nam những ngày xưa thân ái” đăng trên dân làm báo, Lão phu xin có đôi lời như sau: Bài viết đăng trên danlambao Không thể phủ nhận được … Tiếp tục đọc

Bình chọn