Album ảnh

NCKT – Trường phái Kinh tế học Keynes mới và sự vận dụng ở Việt Nam!

This gallery contains 1 photo.

Trường phái kinh tế học Keynes mới được ra đời trên cơ sở kế thừa những thành tựu tư tưởng của nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes (1883 -1946). J.M.Keynes được coi là nhà kinh tế vĩ … Tiếp tục đọc

Đánh giá: