Bộ sưu tập

Sự mất dạy của rận Trần Thảo (danlambao)

This gallery contains 1 photo.

Về bài viết của Trần Thảo đăng trên danlambao lão xin có đôi lời như sau: Bài viết của Trần Thảo đăng trên danlambao Thứ nhất, Trần Thảo xứng đáng được khen tặng là kẻ óc đầy củ đậu và … Tiếp tục đọc

Bình chọn