Album ảnh

“Tiểu thương” hay lũ vô học?

This gallery contains 1 photo.

Xứ Annam thiệt là buồn cười, pháp luật là thứ thượng tôn để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, mỗi công dân khi bị đe dọa hoặc bị xâm phạm về mặt pháp luật, đều cần đến … Tiếp tục đọc

Đánh giá: