Bộ sưu tập

Rận lại xuyên tạc táo tợn sự thật về Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám!

This gallery contains 1 photo.

Suốt hơn 40 năm tiến hành các hoạt động xuyên tạc, phá hoại, khủng bố, tiếp tay khủng bố nhằm thực hiện phá hoại chính sách hòa hợp dân tộc và phát triển đất nước theo định hướng XHCN ở … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Bộ sưu tập

Cách mạng tháng Tám thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

This gallery contains 1 photo.

Tháng 8 năm 1945, cuốc chiến tranh thế giới đi vào giai đoạn kết thúc. Sau khi tiêu diệt phát xít Đức tại sào huyệt của chúng, Liên Xô quay sang tấn công tên phát xít phương đông là Nhật … Tiếp tục đọc

Bình chọn