Album ảnh

Đôi dòng về thông cáo báo chí của tổ quạ Lao động Việt!

This gallery contains 2 photos.

LBBT: Vào 17 tháng 1 năm 2014, tổ chức Liên đoàn Lao động Việt Tự do viết tắt là Lao Động Việt được một số đối tượng hoạt động dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam thành lập tại … Tiếp tục đọc

Đánh giá: