Bộ sưu tập

Giáo hoàng Francis cử hành lễ Giáng sinh tại Tòa thánh Vatican cùng cảnh sát và súng, đám vong nô nghĩ gì???

This gallery contains 1 photo.

Thực ra nói thế này cho nó nhanh, giáng sinh vốn phổ biến trước đây ở Phương Tây, bởi đây chính là cái nôi sản sinh ra nhiều tôn giáo và thiên chúa giáo cũng ra đời, thống trị ý … Tiếp tục đọc

Bình chọn