Bộ sưu tập

Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Thủ đô – vì một Hà Nội văn minh!

This gallery contains 2 photos.

Thông tin báo chí cho biết, dự kiến vào ngày ngày 1/1/2017, Hà Nội sẽ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Thủ đô. Theo đó, Dự thảo Bộ Quy tắc này khuyến cáo công … Tiếp tục đọc

Bình chọn