Bộ sưu tập

Thêm một chiêu trò bôi nhọ ông Đinh La Thăng!

This gallery contains 2 photos.

Lão xưa nay không thích những kẻ làm quan chức mà lộng quyền, tham ô, tham nhũng coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đặc biệt đối với … Tiếp tục đọc

Bình chọn