Album ảnh

TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an trung ương, đám rận lại xuyên tạc, bịa đặt!

LBBT: Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như nội dung văn kiên Đại hội XII của Đảng CSVN đã nêu rõ, Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối đối với lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Do đó, việc tham gia Đảng ủy công an Trung ương chính của TBT Nguyễn Phú Trọng chính là điều kiện để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, nhằm phát huy vai trò xung kích của lực lượng CAND trong trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, dư luận lề trái của những kẻ đang kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam lại lật lọng, xuyên tạc bôi nhọ ông Nguyễn Phú Trọng và dựng lên một kịch bản về sự đấu đá nội bộ, thứ mà chúng đang tập trung phá hoại trong thời gian qua.

Chuyện TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương là chuyện quá đỗi tất yếu, phù hợp quy luật khách quan trong tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, lực lượng vũ trang cách mạng có trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN cũng như lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc tham gia Đảng ủy Công an TƯ của TBT Nguyễn Phú Trọng còn thể hiên sự quan tâm của Đảng, đồng thời nâng cao sức mạnh chiến đấu, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm. ĐỒng thời cũng là vinh dự, tự hào của lực lượng CAND khi được nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng tham gia bàn bạc, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Bộ Công an. Đây có thể nói là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống mang tính chất toàn cầu và quốc gia.

TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh rằng, Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an. Từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy Công an Trung ương; phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Muốn vậy phải phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và chú trọng công tác xây dựng Đảng ủy Công an trung ương trong sạch, vững manh, tinh nhuệ trước những biến động của quốc tế và khu vực.

Tuy nhiên, qua miệng lưỡi của đám rận chủ Việt thì lại xuyên tạc thành một xu hướng khác:

1cBài viết xuyên tạc của Vũ Đông Hà đăng trên dân làm báo

Trong bài viết của mình, Vũ Đông Hà đã vận dụng tất cả trí khôn của mình để lập luận một cách chủ quan, duy ý chí, chụp mũ khi khẳng định rằng việc để Trịnh Xuân Thanh trốn thoát là trách nhiệm của Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng – cựu thủ tướng của Việt Nam bằng cách lập luận mất dạy rằng “Việc bỏ trốn của Trịnh Xuân Thanh đã ảnh hưởng trầm trọng đến “chuỗi” chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng tấn công phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng theo “quy trình tấn công từng bước” vào đường dây Trịnh Xuân Thanh – Vũ Huy Hoàng – Vũ Đức Thuận – Đinh La Thăng – Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời tráo trở hơn, Vũ Đông Hà còn vẽ nên một kịch bản về sự chia rẽ bè cánh giữa một nhóm là TBT Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,…với một bên là Cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng,…bla, bla. Đây là một kiểu dựng chuyện vô cùng lố lịch, bậy bạ và không đúng sự thật. Khi đọc những dòng viết bậy của Vũ Đông Hà, người ta nhận thấy một kiểu tư duy vô cùng rối rắm và nhằm trong chuỗi âm mưu phá hoại đoàn kết nội bộ. Bởi tham gia Đảng ủy Công an TƯ nhiệm kỳ này ngoài TBT Nguyễn Phú Trọng còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, TT Nguyễn Xuân Phúc, và các thứ trưởng BCA, việc đề ra các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động, tham gia giám sát, bầu ủy ban kiểm tra đều thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, bản thân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương không thể tự mình quyết định các vấn đề này mà phải thông qua tập thể Đảng ủy CATW. Như vậy không có căn cứ nào để nói về vấn đề chia rẽ nội bộ, hay đấu đá lẫn nhau, đây là một trò hèn kế bẩn của những kẻ hoạt động dân chủ, nhân quyền đang tìm mọi cách để diễn biến hòa bình, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, phá hoại đoàn kết nội bộ của BCA, lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Kết: Như đã nói, nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã được quy định rõ trong Hiến Pháp và thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Việc TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy công an trung ương chỉ là sự thể hiện thực tế và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND, qua đó nâng cao năng lực chiến đấu, bản lĩnh của lực lượng vũ trang chuyên trách, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Điều này là hợp hiến, hợp pháp chẳng có gì phải bàn bạc và mổ xẻ cả. Những kẻ nào đang lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bịa đặt là những kẻ ngu dốt, thiếu hiểu biết, trí tuệ không bằng đứa trẻ con, sớm hay muộn sẽ bị xã hội đào thải.

Trần Ái Quốc

 

2 comments on “TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an trung ương, đám rận lại xuyên tạc, bịa đặt!

  1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã được quy định rõ trong Hiến Pháp và thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Việc TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy công an trung ương chỉ là sự thể hiện thực tế và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND, qua đó nâng cao năng lực chiến đấu, bản lĩnh của lực lượng vũ trang chuyên trách, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Điều này là hợp hiến, hợp pháp chẳng có gì phải bàn bạc và mổ xẻ cả. Những kẻ nào đang lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bịa đặt là những kẻ ngu dốt, thiếu hiểu biết, trí tuệ không bằng đứa trẻ con, sớm hay muộn sẽ bị xã hội đào thải. Đúng là đám rận chủ xấu xa chỉ ăn không ngồi rồi, xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng và nhà nước ta.

  2. Chuyện TBT Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương là chuyện quá đỗi tất yếu, phù hợp quy luật khách quan trong tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, lực lượng vũ trang cách mạng có trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN cũng như lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc tham gia Đảng ủy Công an TƯ của TBT Nguyễn Phú Trọng còn thể hiên sự quan tâm của Đảng, đồng thời nâng cao sức mạnh chiến đấu, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm. ĐỒng thời cũng là vinh dự, tự hào của lực lượng CAND khi được nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng tham gia bàn bạc, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Bộ Công an. Đây có thể nói là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống mang tính chất toàn cầu và quốc gia. Vì vậy không có nghĩa gì mà các con rận chủ nhà ta lại xuyên tạc vớ vẩn được,.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s