Gallery

Nhân sự Đại hội XII, Thủ tướng xin rút đề cử đồng chí Tổng bí thư tái cử nhiệm kỳ mới!

This gallery contains 2 photos.

Theo tin phỏng vấn của Thượng tướng Võ Tiến Trung , Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định với báo giới trong cả nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được giới thiệu và được Trung ương nhất … Đọc tiếp

Rate this: